žirafa.cz - Najdeme Vám novou lepší práci jsme personální agentura na hledání práce zaměstnání volná pracovní místa a budování kariery
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací a poučení o právech uživatele

1. Úvodní informace

Společnost Žirafa.cz s.r.o., se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, IČ 042 30 841 (dále jen „ Žirafa.cz “) provozuje internetový portál na adrese www.zirafa.cz (dále jen „ Portál “). Tento dokument obsahuje podmínky zpracování osobních údajů poskytnutých Žirafě.cz uživatelem Portálu při jeho registraci přes webové stránky a využívání Portálu.

2. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je umožnit uživatelům Portálu využívání Portálu, jeho funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím Portálu uživateli, zajištění provozu, rozvoje a zabezpečení Portálu, poskytování informací uživatelům o prováděném zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení týkajících se používání Portálu, jeho služeb a funkcí na emailovou adresu zadanou uživatelem.

 

3. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu údajů poskytnutých Žirafě.cz uživatelem Portálu při jeho registraci a shromážděných při následném užívání Portálu uživatelem.

 

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání registrace příslušného uživatele na Portálu. Tím není dotčeno právo Žirafy.cz využívat emailovou adresu uživatele k zasílání obchodních sdělení, a to až do odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení uživatelem.

 

5. Další informace o zpracování osobních údajů

Způsob zpracování osobních údajů – osobní údaje uživatelů budou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě a Žirafa.cz při zpracování osobních údajů uživatelů Portálu nevyužívá žádné další zpracovatele.

 

6. Poučení o právech uživatelů

Právo uživatele na přístup k osobním údajům – uživatel Portálu má právo požádat Žirafu.cz o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude uživateli poskytnuta bez zbytečného odkladu elektronickou formou.

 

7. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Uživatel Portálu není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Žirafě.cz své osobní údaje ani udělit Žirafě.cz souhlas s jejich zpracováním, poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Pokud se však rozhodne neudělit Žirafě.cz souhlas se zpracováním svých osobních údajů, nebude se moci registrovat na Portál a využívat jeho funkce podmíněné registrací. Odvolání souhlasu uživatele se zasíláním obchodních sdělení však nebude mít žádný vliv na registraci uživatele na Portálu ani na využívání jeho funkcí.

 

8. Další práva uživatele

Každý uživatel Portálu, který zjistí nebo se domnívá, že Žirafa.cz provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (a) požádat Žirafu.cz o vysvětlení, nebo (b) požadovat, aby Žirafa.cz odstranila takto vzniklý stav. Pakliže bude žádost uživatele shledána oprávněnou Žirafa.cz neprodleně odstraní závadný stav.

 

9. Kontakt pro dotazy a informace ohledně zpracování osobních údajů

Uživatel Portálu je oprávněn se kdykoliv obrátit na Žirafu.cz s dotazem ohledně zpracování osobních údajů prostřednictvím emailové adresy info@zirafa.cz nebo webového formuláře na Portálu.

 

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel Portálu souhlasí s tím, aby Žirafa.cz zpracovávala jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

 

11. Ukončení zpracování osobních údajů

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – uživatel Portálu je oprávněn kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to formou ukončení registrace na Portálu prostřednictvím kontaktní emailové adresy info@zirafa.cz. Ukončení registrace na Portálu se nepovažuje za odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může uživatel Portálu odvolat kdykoliv zasláním příslušné zprávy na emailovou adresu podpory uvedenou v obchodním sdělení.

 

12. Zpracovávání osobních údajů po ukončení registrace

Po ukončení registrace na Portálu mohou být osobní údaje uživatele Portálu zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Žirafy.cz, příjemce osobních údajů nebo jiné dotčené osoby.

Žirafa.cz hledáme Vám novou práci...

" Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat " Henry Ford

Jsme Žirafa.cz. Mladá a inovativní personální agentura. ZDARMA Vám pomáháme najít lepší, zábavnější a kvalitně ohodnocenou práci. Náš zkušený tým je plný odborníků. Skvěle se orientujeme v nabídkách na trhu práce a vybíráme Vám ty nejlepší. Celému světu chceme ukázat, že naše obchodní týmy pracují s radostí, pečlivostí a dobrou náladou. Jednáme na rovinu, bez tajemství, složitostí a kliček. Jsme tu pro Vás. Nasloucháme Vašim potřebám a přáním. Při hledání práce se řídíme našimi schopnostmi a Vašimi požadavky. Pošlete nám svůj životopis přes kontaktní formulář a Žirafa se začne rozhlížet kolem Vás.

  • Pomoc při výběru nové práce87%
  • Lepší pracovní místo62%
  • Více peněz a benefitů71%
  • Nového a milého šéfa56%
  • Dostat nabídku na zajímavou práci82%

Žirafa se za vás rozhlíží

Žirafa.cz je správná volba

hledáte nebo poptáváte
volná pracovní místa
lepší práci a zaměstnání
kariéru a rozvoj
změnit zaměstnavatele


Výborně ! Jste u nás na dobré adrese ...

Vytvořte s námi obchodní tým Žirafa.cz

baví Vás práce s lidmi a poznávat nové možnosti - pak si odpovězte na následující otázky
máte obchodní zkušenosti
pc a připojení na internet
chuť budovat vlastní kariéru
zdravý rozum a hodně energie


4x ANO? Máme pro Vás nabídku spolupráce :-)

Naše příběhy

Jsme již 16x v ČR

mapka

Kontaktujte nás


 obchodni-podminky

captcha

Sledujte nás: